Bilder av fendring langs steinmolo

Trykk på havnekartet 2 ganger for stort bilde

Oppdatert 25. april 2023