Dette er et dome-kamera som normalt er i bevegelse hele tiden. Noen ganger zoomes det inn på spesielle områder,

men det vil bevege seg videre etter et lite opphold.

Det hender at bilde ikke kommer opp trolig fordi det er stor aktivitet. Ha tålmodighet og prøv igjen. Lykke til!

Tilbake