Havnereglement  Vedtekter

Vedtekter vedtatt på Årsmøtet 21/3-2018 Vedtekter

Gjesteplassreglement vedtatt av Årsmøtet  Gjesteplassreglement

Velkommen som gjest i vår båthavn.  Velkommen som gjest

Båteiere (generell informasjon)  Båteiere, Generell info

Lister

Lister er nå lagt ut som samsvarer med den nye personlovgivingen.

Det er kun et fåtall som foreløpig ikke har svart eller som ville reservere seg og disse blir ikke offentliggjort i våre lister.

Vaktlisten omfattes av dette også. 

 

Vaktliste    (Sortert etter dato) PDF-fil
 

Alfabetisk medlemsliste pr. 18/6-2019

Medlemsliste   (Alfabetisk) PDF-fil
 

Byttelisten er sortert etter innmeldingsdato. (OBS! Det er den dato hvor man meldte seg på byttelisten som gjelder i forhold til tildeling av båtplass.)

Ønsker å bytte plass  PDF-fil
 

Salgsliste

Ønsker å selge plass   PDF-fil
 

Utleieliste pr. 18/6-2019

Utleide plasser   PDF-fil Bredt format
 

Venteliste pr. 30. mai 2019

Venteliste   PDF-fil

Det er vedtatt en endring av vedtektene som medfører at prioriteringsrekkefølgen for ventelisten blir endret. Fra nå av vil tidl. plasseier stå først på listen, for tildeling av ny båtplass. Ventelisten er dermed slik organisert at tidl. plasseiere står oppført først, sortert etter innmeldingsdato. (OBS! Det er innmeldingsdato som gjelder i forhold til tildeling av båtplass.)