Nesodden Maritime
 

Mob: 45 24 13 40

Faks: 66 91 22 66

E-post info@nesodden-maritime.no

VINTERKONSERVERING/SERVICE/UTENBORDS:

PRISER: (Alle priser er inkludert 25% MVA)

Utenbords 2 - takts motorer

     2  -     5  Hk. kr. 725,-
     6  -   15  Hk. kr. 869,-
   20  -   30  Hk. kr. 1.018,-
   31  -   60  Hk. kr.   1.158,-
   61  -   90  Hk. kr.1.449,-
  91  -  125  Hk. kr.1.518,-
126  -  200  Hk. kr.1.590,-
200 -   250  HK kr. 1.768,-
Tillegg 4 - Takts motor kr. 475,-
Oppstart av motor på land om våren : kr. 413,-
Annet arbeid vil bli fakturert med en timepris på : kr. 674,-

Deler som filter, olje, frostvæske, sink, tennplugger, girolje og pakninger vil bli fakturert i tillegg.

HUSK: Vi gjør oppmerksom at eier må selv holde båt og eventuelt utstyr til båten, herunder også motor og drev forsikret under vinterlagringen. Propeller og monteringsdetaljer blir lagt i båten. Ved fare for frost må eier selv sørge for avtapping av vann som ikke inneholder frostbeskyttelse. 

 

VINTERLAGRING UTENBORDSMOTORER / DREV

PRISER: (Alle priser er inkludert 25% MVA)

2 - 5 hk kr. 853,-
6 -   15 hk kr. 1.023,-
20 -   30 hk kr. 1.213,-
31 -   60 hk kr. 1.738,-
61 -   90 hk kr. 2.313,-
91 - 125 hk kr. 2.800,-
126 - 275 hk kr. 3.875,-
   
Lagring av drev kr. 2.000,-

 

DREV: Demontering - montering kr. 2.250,-

VINTERLAGRINGSSKJEMA FOR MOTOR
Før du fyller ut skjemaet, noter deg følgende:

  1. • Alle punkter som vedrører informasjon om deg/motor, samt alle relevante bestillingsrubrikker, må være utfylt, husk telefon på dagtid.
  2. • Alle vinterarbeider bes hvis mulig bestilt nå.
  3. • Husk forsikring.
  4. • Bestilling er bindende.

Vi minner om at vi påtar oss nærmest alle typer reparasjoner og arbeider, innen plast,  motor, mekanisk og elektrisk.