Bestille vinteropplag, båt eller campingvogn

Adgang og sikkerhet:

Vårt opplagsområde på Fagerstrand (Statoils eiendom) er et avlåst, lukket og bevoktet samt video overvåket område. Denne ekstremt gode sikkerheten har en pris. Tilgang til opplagsområdet er gjennom 2 gangporter som åpnes med nøkkelkort som blir utlevert ved bindende bestilling. Området er ennå et restriksjonsbelagt industriområde av myndighetene. Derfor er vi nødt til å forholde oss til de reglene som gjelder. Styret vil legge til rette for en så fleksibel tilgang til området som overhode mulig. Spesielt i de perioder i høst, og våren, når båteiere ønsker tilgang til båten for vinterlagring og forberedelser til den nye sesongen.

Opptak og sjøsetting:

Vi løfter båter med eget utstyr. Imidlertid må seilbåter med større dyptgående enn ca.1,95m og båter som veier mer enn 6500kg, avtales nærmere og i de fleste tilfeller må disse løftes med mobilkran. Ekstrautgiftene til mobilkran betales av båteier.

Båtopplaget forutsetter bruk av våre godkjente krybber (Lambertseter). Bruk av egne krybber må godkjennes av oss før opptak. Ekstrautgifter ved bruk av egne krybber vil bli belastet båteier. Båter som står på egne faste krybber, er tidlig opptak og tidlig sjøsetting vanskelig å forene. Motorbåter som benytter våre trillbare krybber, lar seg plassere hvor som helst og kan enkelt flyttes på.

Ønsket tid for opptak og sjøsetting må fylles ut på bestillingsskjemaet. Ønsket avvik fra det som står i ordrebekreftelsen må meddeles skriftlig senest dagen før. Umeldte avvik vil bli belastet med gebyr. 


OBS! Du er nødt til å velge opptaksdato og/eller/sjøsettingsdato med større intervall enn etter hverandre og heller ikke bare velge lørdager. (Det er ikke nok helger) Hverdager må også velges. KUN, mandag, onsdag og lørdag er avsatt til opptak og sjøsetting av båter. Andre dager er fritid og planleggingsdager.Vanligvis tar vi ikke opp eller sjøsetter båter tidligere enn kl.17.00 på hverdager. Fagerstrand Båtforening tar forbehold hvis dine valgte datoer og klokkeslett er fulltegnet. Dato og klokkeslett vil da bli valgt, og meddelt deg av Fagerstrand Båtforening. 

Opptak på høsten er planlagt i tidsrommet 1. september og utover så lenge det lar seg kjøre med trucken. Vask av båtbunnen gjøres frem til frosten setter inn. Sjøsetting om våren starter etter nærmere avtale. Avtalen om vinteropplag utløper 31. mai, deretter blir det automatisk beregnet sommeropplagsleie for båter som ennå står på land for 1 mnd av gangen, hvis ikke annet er avtalt.

Vedrørende ønsket sjøsetting om våren: Dette er kun ment som info til opplagsmannskapet og er ikke sjøsettingsbestilling. vennligst benytt våre definisjoner: Primo, medio eller Ultimo samt en av månedene mars, april eller mai. Se denne lenken om definisjoner Eksempel: Ultimo april betyr at båten normalt blir plassert sammen med andre båter som skal sjøsettes i slutten av april. OBS! Vi tar ikke hensyn til en spesifikk dato.

OBS! Det MÅ allikevel sendes inn sjøsettings bestilling.

OBS! Etter 10. mai kan båten flyttes for eiers regning. Flytting av båt kan forekomme og det vil bli beregnet flytteomkostninger med kr. 1.500,-. Kompliserte nødvendige flyttinger blir fakturert for tid i tillegg.

Ta kontakt med truckførerne slik at misforståelser unngås. (Gjelder stort sett seilbåter og motorbåt som ikke står i vår trillbare krybbe.)

 

Vinteropplag tilbys i 3 varianter:

 

Felles for de 3 opplagsvariantene er at våre priser inkluderer opptak og sjøsetting med truck samt høytrykkspyling av båtbunnen ved opptak.

OBS! Høytrykkvask av båtbunnen på båter som har overvintret 1 eller flere sesonger på sjøen kommer i tillegg med kr. 1.000,-

Vann og strøm:

Det er tilgang på vann og strøm i alle haller og hele uteområdet.

OBS! Bruk av strøm, utover normal båtpuss og ladning av batterier er ikke tillatt på opplagsområdet. På grunn av brannfaren er det ikke tillatt å ha strøm tilkoblet i båten når du selv ikke er tilstede.

Bestilling:

Fyll ut det automatiske BESTILLINGSSKJEMAET og trykk Send skjema, og søknaden blir omgående sendt. Ikke betal nå. Betalingsoppsett blir sendt deg pr. epost. Bestillingen er bindende for begge parter.

Ansvar og vilkår:

Så vidt Fagerstrand Båtforening har konstatert er det ikke noen produsenter som garanterer sine opplagskrybber mot uhell, det være seg seilbåt- og/eller motorbåtkrybber. Med seilbåt gjelder dette med eller uten mast oppe. Dette betyr at Fagerstrand Båtforening heller ikke kan gi noen garanti eller annen forsikring når vi benytter våre opplagskrybber eller plasserer båten i eiers egen krybbe. Vi plasserer alle båter i krybbene på forsvarlig måte og med sikringer som produsentene har anbefalt benyttet.

Forsikringsbransjen opererer med definisjonen; forsvarlig oppstøtting av båten, samt at det ikke nevnes at masten må være tatt av under opplag. Det vi ser er at hvis/når et uhell inntreffer dekker båteiers forsikring skaden mot en egenandel som alltid påhviler båteier. Egenandel og vilkår varier fra selskap til selskap så sjekk med eget selskap.

 

Fagerstrand Båtforenings vilkår: 

 

OBS! Etter at du har trykket på Send skjema, kommer det opp en midlertidig side hvor du kun skal trykke på Continue.

 

Navn:
Adresse:
Post nr./sted:
Epostaddresse:
Mobil:
Mitt brygge nr.:
Registreringsnummer:
Båtens lengde i meter:
Båtens bredde i meter:
Hvis seilbåt, Båtens dypgående:
Opptaksdato 1:   Ikke tidligere enn 15. september 2018
Opptaksdato 2:    Ikke tidligere enn 15. september 2018
Opptaks klokkeslett:
Opptaks klokkeslett 2:
Antyd ønsket sjøsetting kun for plasseringshensyn:
Stå i hall: (du må enten stå på egen henger eller leie krybbe) Ja
Stå ute under tak: (du må enten stå på egen henger eller leie krybbe) Ja
Leie krybbe: Ja
Mast av/på: Ja
Overvintret på sjøen utover sommersesong: Ja
Seilbåt (type):
Motorbåt (type):
Båtens totalvekt:
Godkjenner opplagsvilkår:
Skriv andre opplysninger i feltet nedenfor:

This online form was provided by Freedback.