REGLER FOR VENTELISTE TIL BÅTPLASS

 

VIKTIG! I et punkt i søknaden om medlemskap/båtplass må du ta stilling til om du vil dele personopplysninger med KNBF som er: navn, adresse, mobil og epost. Vår tette relasjon til KNBF innebærer at alle plassmedlemmer automatisk blir fullverdig medlem i KNBF som igjen faktisk innebærer at FaBåt må dele plassmedlemmenes personopplysninger med KNBF. Uten at de får vite dine personopplysninger blir det vanskelig for dem og oss, og vil medføre at du ikke kan bli plassmedlem.

Derimot kan du bli vanlig medlem fordi disse ikke blir medlem i KNBF gjennom oss, og medfører at du kun kan leie plass på årsbasis. Altså IKKE bli plasseier. 

 

For å bli registrert på ventelisten til Fagerstrand Båtforening må man være medlem i båtforeningen og betale en årlig kontingent, som for tiden er kr. 400,-. I tillegg må det betales et innmeldingsgebyr på kr. 1.000,-. Kontingenter eller innmeldingsgebyr blir ikke tilbakebetalt. Alle betalingsfrister må overholdes. Ta kontakt med styret dersom en betalingsfrist blir vanskelig å overholde.

I henhold til Årsmøtevedtak er prioriteringsrekkefølgen endret.

 

Prioriteringsliste:

  1. Medlem med fast plass i havnen, som ønsker å bytte plass.

  2. Medlem, som er tidligere plasseier.

  3. Medlem, som ikke omfattes av det ovenfor.

Medlem som har krysset av for at man ønsker tilbud på båtplass så snart som mulig og allikevel ikke tar imot et tilbud, mister opparbeidet ansiennitet. (Ny ansiennitet vil bli regnet fra tilbudsbrevets dato.)

Medlem må selv passe på at båtforeningen har oppdaterte personopplysninger. Medlem må sende inn ny fullstendig søknad vedr. endringer om kjøp av plass, men den ansiennitet som er opparbeidet gjelder fortsatt.

STYRET