REGLER FOR VENTELISTE TIL JOLLEPLASS

 

VIKTIG! I et punkt i søknaden om medlemskap/båtplass må du ta stilling til om du vil dele personopplysninger med KNBF som er: navn, adresse, mobil og epost. Vår tette relasjon til KNBF innebærer at alle plassmedlemmer automatisk blir fullverdig medlem i KNBF som igjen faktisk innebærer at FaBåt må dele plassmedlemmenes personopplysninger med KNBF. Uten at de får vite dine personopplysninger blir det vanskelig for dem og oss, og vil medføre at du ikke kan bli plassmedlem.

Derimot kan du bli vanlig medlem fordi disse ikke blir medlem i KNBF gjennom oss, og medfører at du kun kan leie plass på årsbasis. Altså IKKE bli plasseier. 

 

 

For å bli registrert på ventelisten til jolleplass på stranden til FaBåt man være medlem i båtforeningen og betale en årlig kontingent, som for tiden er kr. 400,-. Medlem med fast plass i anlegget skal ikke betale kontingent eller innmeldingsgebyr, vedr. jolleplassen. I tillegg må det betales kr. 1.000,- i innmeldingsgebyr. I tillegg må det betales årlig Havnekontingent på kr. 650,-.  Kontingenter og innmeldingsgebyr blir ikke tilbakebetalt. Alle betalingsfrister må overholdes. Ta kontakt med styret dersom en betalingsfrist blir vanskelig å overholde.

 

Prioriteringsliste:

  1. Medlem, som har fast plass i anlegget.

  2. Medlem, som ikke omfattes av det ovenfor.

Dersom medlemmet ikke tar imot tildelt plass, blir man strøket av ventelisten.

STYRET