Søknad om medlemskap/båtplass (OBS! Søknaden gjelder ikke dersom hovedformål er leie av båtplass)
Fagerstrand Båtforening
Postboks 68
1457 Fagerstrand
 
Foreningens postgirokonto er: 0540 04 87687
OBS! Ved betaling over nettbank hver vennlig å påføre betalingen navn og hva innbetalingen gjelder.
 
Fra 28. mars 2007 er det innført innmeldingsgebyr på kr. 1.000,-. Når du har betalt medlemskontingenten på kr. 400,- sender vi deg en giro på kr. 1.000,- for innmeldingsgebyret sammen med ditt medlemsnummer. Medlemskontingent og innmeldingsgebyr blir ikke tilbakebetalt ved utmelding. Innmeldingsgebyret dekker utgifter båtforeningen har med organisering av venteliste etc. Alle betalingsfrister må overholdes. Ta kontakt med styret dersom en betalingsfrist blir vanskelig å overholde.
På normale båtplasser er lysåpning (effektiv bredde) ca 45 cm smalere enn betalt bredde siden bredden på plassen beregnes fra midten på de gangbare/ikke gangbare utriggerne. Dette betyr at en plass på 3 meters bredde har en lysåpning på ca 2,55 meter. Når du skal bestemme den bredden du trenger så ta hensyn til bredden på båten og at det må være plass til en fender på hver side.
 
Sjekk priser under Priser på nettstedet vårt.
 
Noen plasser har begrensning vedr. størrelsen på båten som kan ligge der: Som en hovedregel er maksimal lengde 10 meter og vekten 7 tonn. Disse begrensningene gjelder ikke alle plasser.
 
OBS! Fagerstrand Båtforening har kollektivt meldt inn sine medlemmer i Kongelig Norsk Båtforbund, (KNBF) som innebærer at Fagerstrand Båtforening deler enkle personopplysninger, som: navn, adresse, mobil og epost med KNBF. Du må enten akseptere, Ja, eller ikke akseptere, Nei, i valget: Dele personopplysninger med KNBF.
 
Ved å reservere deg mot deling av personopplysninger med KNBF mister du retten til å være kollektivt medlem i KNBF.
 
Liste med relevant informasjon om alle medlemmer vil bli lagt ut på www.fabat.no og hengt opp i vaktbua og som listevedlegg i e-post. Fødselsdato og kontonr. blir ikke offentliggjort! Vi regner med at du er kjent med reglene for ventelisten og godtar de til enhver tid gjeldende regler. Medlemskontingent og innmeldingsgebyr blir ikke tilbakebetalt.

 

Vannscootere

Etter opphevelsen av den såkalte «Vannscooter-forskriften» 18. mai 2017 har det blitt en betydelig økning i salg og bruk av vannscootere langs kysten. Det er stor uenighet i kommunene om man bør regulere vannscooter-trafikken på annen måte. Oslo har sagt klart ifra at de vil gjøre det og kommunene rundt indre Oslofjord og Nesodden kommune er i "tenkeboksen". Styret har i denne forbindelse enstemmig vedtatt at vannscootere ikke kan ligge i havnen.

 

VIKTIG! I et punkt i søknaden om medlemskap/båtplass må du ta stilling til om du vil dele personopplysninger med KNBF som er: navn, adresse, mobil og epost. Vår tette relasjon til KNBF innebærer at alle plassmedlemmer automatisk blir fullverdig medlem i KNBF som igjen faktisk innebærer at FaBåt må dele plassmedlemmenes personopplysninger med KNBF. Uten at de får vite dine personopplysninger blir det vanskelig for dem og oss, og vil medføre at du ikke kan bli plassmedlem.

Derimot kan du bli vanlig medlem fordi disse ikke blir medlem i KNBF gjennom oss, og medfører at du kun kan leie plass på årsbasis. Altså IKKE bli plasseier. 

 

OBS! Etter at du har trykket på Send kommer det opp en midlertidig side hvor du kun skal trykke på Continue

Navn:
Adresse:
Postnr. og sted:
E-post:
Fødselsdato:
Kontonummer:
Nettbank:
Dele personopplysninger med KNBF
Mobil:
Hytte på øyene: (hvilken)
Ønsker båtplass bredde:
Båttype:
Båttype (f. eks. Bella 56)
Reg.nr.:
Forsikringsselskap:
Lengde:
Bredde:
Vekt:
Type medlemsskap:
Notatfelt:

Get your own free form like this one.