Søknad om jolleplass på stranden til FaBåt

 

Fagerstrand Båtforening
Postboks 68
1457 Fagerstrand
 
Foreningens postgirokonto er: 0540 04 87687
 
OBS! Ved betaling over nettbank vær vennlig å påfør betalingen riktig dato, navn etc.
 
Fra 28. mars 2007 er det innført innmeldingsgebyr på kr. 1.000,-. Når du har betalt medlemskontingenten på kr. 400,- sender vi deg en giro på kr. 1.000,- for innmeldingsgebyret. Medlemskontingent og innmeldingsgebyr blir ikke tilbakebetalt ved utmelding. Alle betalingsfrister må overholdes. Ta kontakt med styret dersom en betalingsfrist blir vanskelig å overholde. Innmeldingsgebyret dekker utgifter båtforeningen har med organisering av venteliste etc.
 
Medlemskontingent og innmeldingsgebyr blir ikke tilbakebetalt.

 

Trykk her Denne gjelder BARE faste plasser

 

 

Trykk her Denne gjelder kun IKKE faste plasser