Søknad om leie av båtplass

 

Etter årsmøtevedtak 16. mars 2005 er det kun styret i Fagerstrand Båtforening som leier ut båtplassene i anlegget.

OBS! Ingen kan leie båtplass i havnen på Fagerstrand uten å være medlem.

Skjemaet under bes fylt ut så fullstendig som mulig.

Det er bestemt at utleiepris skal være 5% av båtplassens fastsatte verdi + havnekontingent, moloavgift og utleiegebyr samt i tillegg må du ta de vakter båtplassen er tildelt.

 

Det inngås skriftelig leieavtale mellom deg og Fagerstrand Båtforening.

 

OBS! Båten   være ansvarsforsikret og registrert i den tiden den ligger i vårt anlegg og dokumentasjon på forsikring og registrering sendes inn når leiekontrakt returneres. (Hvis du har sendt inn dette tidligere på samme båt trenger du ikke å sende inn dette flere ganger.)

 

Priseksempel båtplass 3m bredde: kr. 8.600,-

 

Trykk her