Melding om utleie av båtplass

 

Etter årsmøte vedtak 16. mars 2005 er det styret i Fagerstrand Båtforening som leier ut båtplassen når du ønsker å leie ut plassen din. Medlemmer på vår venteliste som har sendt inn søknad om å leieplass har fortrinnsrett.

 

Skjemaet under bes fylt ut så fullstendig som mulig.

 

OBS! Du må fylle inn ditt konto nr. slik at vi kan få overført dine utleieinntekter.

 

Det er også utarbeidet et tilsvarende skjema for personer som ønsker å leie plass kan fylle ut. Kontonr. blir ikke lagt ut på Internett. Liste med relevant informasjon om alle medlemmer vil bli lagt ut på www.fabat.no hengt opp i vaktbua og som listevedlegg i e-post.

 

Trykk