Registrering av båt ikke båtplasseier

 

I henhold til årsmøtevedtak skal alle båter i havnen få påført et årsoblat  innen 15. juni hvert år. Som et praktisk hjelpemiddel for Styret, vakter og alle andre medlemmer som er opptatt av ryddige forhold i havna, innføres det obligatorisk merking av hjemmehørende båt, merking skjer etter at årets kontingenter er betalt. Straks man bytter båt eller man f. eks. bytter forsikring skal disse dataene sendes styret ved hjelp av dette skjemaet uavhengig om man er plasseier eller leier plass i havnen.

Alle båter må være registrert i et av de to tilgjengelige båtregistre, Securmark og Småbåtregisteret v/ Redningsselskapet.

 

For at vakter og andre lett skal kunne se om en båt rettmessig ligger på riktig båtplass ber vi om at du fyller ut skjemaet nedenfor så nøyaktig som mulig, snarest mulig.

Vennlig hilsen

Styret i Fagerstrand Båtforening

Fyll ut skjemaet. Sende det pr. epost.

 

Våre gamle automatiske skjemaer fungerer ikke lenger!
PC:
Alle skjemaer er PDFfiler som PC m/ Windows ikke har problem med å både lese og godtar at du fyller ut på skjermen ved hjelp av mus og eller at du benytter TAB tasten til å hoppe fra felt til felt.
Mobil:
Windows mobiler inntil de nye modellene med Windows 10 har kommet, så må man også laste ned en App som gjør at man kan fylle ut PDF filer på skjermen, jeg har forsøkt en gratis App som heter XoDo som må installeres på mobilen og da må denne Appen velges for å åpne PDF'en. Deretter er det helt rett frem. Man trykker med fingeren på det enkelte feltet og fyller inn og velger Save (lagre) og går videre etc. Deretter må det lagres og velg der f.eks. dokumenter (som mappe) for derfra må du da sende den som et vedlegg i en epost.
Windows mobil m/ Windows 10 fungerer som for PC, bare at man benytter fingeren til navigering i skjemaet.
Apple:
Eiere med IPad og IPhone har en større utfordring, hvordan det er med "vanlig Mac" vet jeg ikke, men der benyttes iallefall både mus og tastatur så der skulle navigeringen gå greit. I utgangspunktet "liker ikke" Apple Adobereader programmene ei heller PDF formatet selv om de har tatt det til seg. IPad og IPhone eiere må laste ned en App som takler utfylling av PDF filer på skjermen før dette er mulig. Dette kan lastes ned fra ITunes både som gratis App og betal App.

 

Trykk her for pdf-skjema