Registrering av båt

 

I henhold til Årsmøtevedtak skal alle båter i havnen få påført et årsoblat  innen 15. juni hvert år. Som et praktisk hjelpemiddel for Styret, vakter og alle andre medlemmer som er opptatt av ryddige forhold i havna, innføres det obligatorisk merking av hjemmehørende båt, merking skjer etter at årets kontingenter er betalt. Straks man bytter båt eller man f. eks. bytter forsikring skal disse dataene sendes styret ved hjelp av dette skjemaet uavhengig om man er plasseier eller leier plass i havnen.

 

Alle båter må være registrert i et av de to tilgjengelige båtregistre, Securmark eller Småbåtregisteret v/ Redningsselskapet.

 

For at vakter og andre lett skal kunne se om en båt rettmessig ligger på riktig båtplass ber vi om at du fyller ut skjemaet nedenfor så nøyaktig som mulig, snarest mulig.

 

Vennlig hilsen

Styret i Fagerstrand Båtforening

 

Trykk her