Melding om salg av båtplass

 

I henhold til årsmøtevedtak skal alle salg av båtplasser i havnen, skje gjennom styret.

Styret vil at oppsigelser og salg skal skje skriftlig. Vennligst fyll ut skjemaet så nøyaktig som  mulig.

OBS! Nøkkelkortet som hører til plassen må returneres snarest mulig.

Liste med relevant informasjon om alle medlemmer vil bli lagt ut på www.fabat.no hengt opp i vaktbua og som listevedlegg i e-post.

Vennlig hilsen

Styret i Fagerstrand Båtforening

 

OBS! Etter at du har trykket på Send kommer det opp en midlertidig side hvor du kun skal trykke på Continue

 

Båtplass:
Navn:
E-post adresse:
Kontonummer:
Fortsette som medlem?: Ja
Ekstra opplysninger: