Søknad om vinterplass i havnen

 

Havnen er stengt i perioden 15. november til 15. mars, dog er det anledning til å søke om vinterplass. Båtlengde og vekt i overensstemmelse med Havnereglementets punkt 3, første avsnitt. Vinterplass kan leies av medlemmer og ikke medlemmer, men medlemmer har fortrinnsrett. Vinterplass tildeles av styret. Dette søknadsskjema skal benyttes. Søknadsfrist er 15. november. Alle båter skal være godkjent av styret.
Styret har valgt å reservere alle plasser på begge sider av B-bryggen hvor plassnummer begynner med B 059 til og med plass nr. B 119 og på motsatt side B 046 til og med plass B 086

Ingen båter, uansett størrelse og grunn, skal ligge andre steder i havnen i perioden 15. november til 15. mars. I tilfelle vil båten bli fjernet for båteiers regning. Styret anmoder at det tas tilbørlig hensyn til havnens naboer.

OBS! Medlem i FaBåt som er pensjonist / trygdet skal ikke betale for vinterplass med båt inntil 5m lengde

 

Prisliste vinterplass:

Havnekontingent vinter (medlem) Båt inntil 5m (enhetspris) Kr. 1.000,-

Båt over 5m og opptil 10m, pr. cm over 5m Kr. 4,-

(Pensjonister med båter inntil 5 meter er fritatt)

Hvis det ikke er "krysset" av for strømforbruk og styret har erfaring for at det blir forbruk av strøm så vil det avregnes etter høyeste sats. Forbruket vil bli kontrollert og prisen fastsettes av Årsmøtet hvert år. Følgende priser gjelder:

Strømforbruk inntil 200W  kr. 1.200,-

Strømforbruk inntil 400W  kr. 2.400,-

Strømforbruk inntil 600W  kr. 3.600,-

 

Strømforbruk sommer og vinter

Ladestrøm er inkludert i havnekontingenten mens forbruk utover ladestrøm må betales separat. Strømforbruk utover ladestrøm må avtales før forbruk finner sted. Hvis det ikke er "krysset" av for strømforbruk og styret har erfaring for at det blir forbruk av strøm så vil det avregnes etter høyeste sats. Forbruket vil bli kontrollert og prisen fastsettes av årsmøtet hvert år. Prisliste strømforbruk sommer- og/ eller vintersesong utover ladestrøm blir etter avtale beregnet etter følgende:

Strømforbruk inntil 200W  kr. 1.200,-

Strømforbruk inntil 400W  kr. 2.400,-

Strømforbruk inntil 600W  kr. 3.600,-

 

Vi minner samtidig om at fortøyning også om vinteren skjer i henhold til havnereglementet, med gummidempere og uten bruk av metallkauser/sjakler i feste til brygge. Se havnereglementet.
Styret i Fagerstrand Båtforening

 

Trykk her